• BEZ ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU
    PLEMO, a.s., komplexní plemenářské služby.
  • PLEMO, a.s. - komplexní plemenářské služby
  • PLEMO, a.s., komplexní plemenářské služby.

Video: Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na seminář pro chovatelskou veřejnost.

Vaši účast potvrďte prosím e-mailem, na adrese: proskova.renata@vuzv.cz

pozvánka

Chovatelské listy: Můžete si stáhnout a prohlédnout aktuální chovatelské listy

Chovatelské listy 1/2018

Inseminační stanice býků firmy AGRO Měřín a.s. se nachází v Litohoři. Stanice byla založena v roce 1961. Od té doby uplynulo spoustu času a v současné době je zde ustájeno celkem 47 býků, což je téměř 50 % kapacity stanice. Z tohoto počtu je sedm býků do stáří jednoho roku. 40 býků je plemene českého strakatého skotu. Hlavním důvodem převahy tohoto plemene je, že základnou pro šlechtění českého strakatého skotu zůstává Česká republika, kde se býci osvědčují již po řadu generací. V roce 2015 došlo k propojení populace českých strakatých krav s fleckvieh populací v Německu, Rakousku a Itálii a nás zapojilo do fungujícího systému výpočtu plemenných hodnot dle indexu GZW. Poměrně rychle jsme se zařadili mezi společnosti, které mají možnost genotypování zvířat a jejich selekce na základě takto vypočítaných plemenných hodnot. Společný výpočet plemenných hodnot masné užitkovosti, zevnějšku a mléčné užitkovosti porovnává zvířata na společné bázi a ukazuje jejich plemennou hodnotu v rámci této velké populace. V současné době máme v žebříčku dle GZW v TOP 100 jedenáct mladých býků. V uplynulém roce bylo na stanici vyrobeno celkem 90 000 inseminačních dávek.

Na stanici jsou zaměstnáni tři ošetřovatelé, zootechnik a vedoucí stanice, který zároveň pracuje v laboratoři při výrobě inseminačních dávek. Všichni tito pracovníci se starají o 70 hektarů polí, jejichž skladba je 39 ha pšenice ozimé, 6 ha ovsa a 25 ha travních porostů, které se využívají na sklizeň sena.

Certifikát, který stanice získala, ji opravňuje k prodeji inseminačních dávek nejen v České republice, ale ve všech zemích Evropské unie. Vybavení stanice je na vysoké technické úrovni, vyrábí se pod přísným veterinárním dozorem, výsledkem jsou inseminační dávky vynikající kvality z hlediska plodnosti i zdravotních parametrů. Jediní na trhu v České republice nabízíme EXTRA inseminační dávky, což jsou dávky s prodlouženou dobou přežitelnosti spermií od býků s vysokou plemennou hodnotou vlastní plodnosti. Tyto dávky jsou zde vyráběny již od roku 2005. Provoz splňuje přísné české i evropské hygienické a veterinární podmínky. Inseminační dávky jsou po výrobě uskladněny v bance semene v kontejnerech pod hladinou tekutého dusíku. Motilita spermií inseminačních dávek je před opuštěním stanice opakovaně přezkoušena.

Dne 6. 10. zde proběhla přehlídka býků. Prezentováno bylo 22 býků, plemene holštýnského, charolaise, limousine, jersey a českého strakatého. Všichni býci byli odborně komentováni ředitelem PLEMA a.s. Ludvíkem Dodávkou, Ing. Terezií Švarcovou a novým šlechtitelem českého strakatého skotu panem Milanem Klodnerem. V rámci přehlídky proběhlo předání dárkových košů chovatelům předváděných býků zlepšovatelů. Celou přehlídku sledovalo bezmála dvě stovky návštěvníků, k jejichž pohodě jistě přispělo občerstvení a ochutnávka burčáku z Nového vinařství v Drnholci. Na závěr přehlídky byl předveden býk původem z chovu ZD Nová Ves–Víska ORST ZEL -129. Jedná se o druhého nejlepšího syna po celosvětově používaném otci jménem Zaspin a zároveň nejlepšího býka z české produkce v TOP mladých genomických býků. Tento býk je zařazen do kategorie otců býků. Z odborné veřejnosti byli na přehlídce přítomni zástupci všech chovatelských svazů, kteří předvedené býky ohodnotili na výbornou.

Ludvík Dodávka, ředitel PLEMO a.s.


Galerie z akce

Podívejte se na několik snímků z vydařené akce

Video: Malá ukázka z přehlídky býků v Litohoři

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na inseminační stanici býků v Litohoři

Chovatelské listy: Můžete si stáhnout a prohlédnout aktuální chovatelské listy

Chovatelské listy 2/2017

Dotace: Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout dotační podmínky

O společnosti

Společnost PLEMO, a.s. byla založena v roce 2000 a zabývá se odchovem plemenných býků, výrobou a prodejem inseminačních dávek a marketingem v oblasti šlechtění skotu. Nakupovaní plemenní býci jsou ustájeni na inseminační stanici býků v Litohoři, kde byla současně zprovozněna oddělená odchovna mladých plemenných býků. Na této stanici je i centrální sklad inseminačních dávek. Kromě vlastní výroby inseminačních dávek společnost zajišťuje i nákup inseminačních dávek ze zahraničí. Inseminační dávky plemene Fleckvieh dováží z Německa, Rakouska a Francie a inseminační dávky holštýnského plemene z Francie.


Napište nám

Fax: (+420) 566 544 215